Centimeter nauwkeurig

Het centimeter nauwkeurig inmeten van grond met behulp van drones, is sinds de afgelopen jaren een belangrijke schakel bij het maken van nauwkeurige volumemetingen en modellen. Dronewize.nl is gericht op het leveren van accurate data voor landmeetkundige berekeningen en het samenstellen van 2D en 3D modellen.  Op basis van een zeer gestructureerd werkproces, stemmen wij de output van onze data af op de kwaliteitseisen en wensen van de opdrachtgever.

RTK/PPK Mapping

Wij verzamelen de data met behulp van RTK-drones (real time kinematic), een GPS grondstation en paspunten (GCP’s). Tevens werken wij op basis van PPK (post processing kinematic), als de situatie dat vraag. Op basis van deze methode zijn wij in staat om centimeter nauwkeurig het grondoppervlak te scannen. Na het verzamelen van de data, wordt de data verwerkt naar een puntenwolk en gewenst format zoals laz, obj, GeoTiff, TIF, orthomosaic en DSM. Wij werken met programma’s zoals Pix4D, QGIS en Dronedeploy en werken graag samen om aan de projectdoelstellingen te kunnen voldoen.