Collectie van data met drones

Wij zijn één van de eerste bedrijf die de nieuwe Mavic Enterprise Advanced inzetten voor de verzameling van data t.b.v. inspecties. Met deze drone kunnen wij niet alleen 4K videobeelden maken en tot 32x inzoomen, de drone is voorzien van een hoge resolutie warmtebeeld camera voor de warmtescans van gebouwen en terreinen. Omdat de drone ook is voorzien van radiometrische technologie, kunnen wij tot op 1 graad celsius nauwkeurig de temperatuur van het te onderzoeken object vastleggen. De aan de drone gekoppelde RTK module levert centimeter nauwkeurige data. Op basis van professionele software zoals Dronedeploy en Pix4D, stellen wij naar wens rapportages samen met de resultaten.

WARMTESCAN VAN GEBOUWEN

Een drone-scan met warmtecamera geeft een accurate eerste indruk van energieverlies via het dak en andere delen van het huis of bedrijfsgebouw. Een warmtescan brengt alle slecht geïsoleerde delen van een gebouw in beeld en is een goede basis voor het opstellen van een verbeterplan van de isolatie. In een vroeg stadium ontdekken van isolatielekken beperkt de kosten voor onderhoud en levert in samenwerking met maatwerkadviseurs energiebesparing op. Wonen en werken in een vochtvrij pand heeft niet alleen financiële voordelen, het is een stuk gezonder en comfortabeler.

Dakinspecties met drones

Als dakisolatie niet goed is gelegd of de isolatie is gekrompen, ontstaan er isolatielekken. De isolatielekken zorgen voor nare gevolgen in de dakconstructie, ondermeer als gevolg van koudebruggen in de constructie. Warmte ontsnapt via het dak en er ontstaat condens. Met de inzet van drones met warmtecamera’s kunnen wij de condens in de dakconstructie in een vroeg stadium ontdekken. Op basis van de warmte foto’s kunnen wij de problemen in beeld brengen en kan er in een vroeg stadium actie worden ondernomen om de condensproblemen aan te pakken.